Vergaderingen


De Gelderse Dambond vergadert vanaf 2005 1 keer per jaar. In mei wordt de gebruikelijke voorjaarsvergadering gehouden, met als belangrijkste punten het financieel verslag, de begroting van de penningmeester. Daarnaast worden eventuele bestuursvoorstellen ter vaststelling aan de vergadering voorgelegd. De aan het eind van de maand oktober gehouden Algemene Vergadering (de zgn. Najaarsvergadering) is in 2005 afgeschaft. Het bestuur van de Gelderse Dambond beraadt zich over het houden van een themavergadering/themabijeenkomst met uiteraard een actueel onderwerp op het gebied van het dammen.
20240605 Agenda ALV GDB


/bestuur/vergaderingen/2024/20240605 Agenda ALV GDB.pdf